Croeso

Mae Crëwch Eich Man yn rhaglen saith mlynedd a ariennir gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol a Llywodraeth Cymru. Bydd yn galluogi cymunedau i arwain gyda thrawsnewid eu hamgylchedd naturiol lleol mewn modd adeiladol a chynaliadwy. Mae’r chwe phrosiect sydd wedi derbyn arian yn awr wedi symud o’r cyfnod sylfaen i’r cyfnod cyflawni gyda hyd at chwe blynedd o arian ar gyfer prosiectau. Bydd yr elfen Dysgu a Chefnogaeth ar gyfer y prosiectau hyn yn parhau dros y cyfnod hwn. Ar y wefan neilltuedig hon cewch wybodaeth am: